Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 22.02.2024

Słowo na Dziś – 22.02.2024

1. czytanie (1 P 5, 1-4)

Piotr świadkiem Chrystusowych cierpień

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Ewangelia (Mt 16, 13-19)

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na temacie przywództwa w Kościele i uznaniu Jezusa jako Mesjasza.

Pierwsze czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła zawiera rady dla starszych (biskupów i prezbiterów) Kościoła. Piotr, jako starszy i świadek cierpień Chrystusa, zachęca ich do troski o stado Boże z oddaniem i bezinteresownością. Mają paść stado nie dla zysku ani władzy, ale jako przykłady do naśladowania. Obiecuje, że kiedy objawi się Chrystus, Najwyższy Pasterz, będą oni nagrodzeni niewiędnącym wieńcem chwały. To czytanie podkreśla znaczenie służebnego i pokornego przywództwa w Kościele.

Ewangelia według św. Mateusza opisuje wyznanie wiary Piotra i powierzenie mu przez Jezusa kluczy do królestwa niebieskiego. Gdy Jezus pyta uczniów, za kogo Go uważają, Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Jezus błogosławi Piotra za to wyznanie i mówi, że na tej opoce, czyli na wierze Piotra, zbuduje swój Kościół. To czytanie ukazuje rolę Piotra jako pierwszego wśród apostołów i przyszłego przywódcy Kościoła.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, oba czytania podkreślają ważność przywództwa w Kościele i rolę wierzących w uznawaniu i głoszeniu Jezusa jako Mesjasza. Pierwsze czytanie wskazuje na potrzebę pokornego i służebnego przywództwa, a Ewangelia podkreśla fundament Kościoła w wyznaniu wiary Piotra.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Wzywani jesteśmy do służebnego przywództwa w Kościele i do uznawania Jezusa Chrystusa jako fundamentu naszej wiary i życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram