Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 22.03.2024

Słowo na Dziś – 22.03.2024

1. czytanie (Jr 20, 10-13)

Pan czuwa nad sprawiedliwym

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Ewangelia (J 10, 31-42)

Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»

Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj ukazują temat wytrwałości w obliczu przeciwności i wiary w sprawiedliwość Bożą.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza, prorok wyraża swoje cierpienie i trudności, jakie napotyka z powodu swojego posłannictwa. Jeremiasz opisuje, jak słyszy oszczerstwa i jak jego przyjaciele nawet oczekują jego upadku. Mimo to, wyraża swoje zaufanie w Panu, który jest dla niego “potężnym mocarzem” i który dostrzega prawdę jego serca. Jeremiasz prosi o Bożą sprawiedliwość i wyzwolenie z rąk prześladowców, wyrażając jednocześnie swoją ufność w ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości Bożej.

Ewangelia według Świętego Jana przedstawia konfrontację Jezusa z Żydami, którzy oskarżają Go o bluźnierstwo i chcą Go ukamienować. Jezus odpiera te oskarżenia, powołując się na Pismo i swoje dzieła, które świadczą o Jego jedności z Ojcem. Podkreśla, że Jego nauka i cuda są dowodem na to, że mówi prawdę. Mimo ostrych słów i zagrożenia ze strony przeciwników, Jezus pozostaje nieugięty w swoim posłannictwie.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas o wytrwałości w trudnych sytuacjach i o sile wiary w obliczu przeciwności. Przypominają, że Bóg jest naszym obrońcą i sprawiedliwym sędzią, który widzi prawdę naszych serc i działań. Podkreślają również, że prawdziwe poznanie Boga przychodzi przez Jezusa Chrystusa, Jego naukę i dzieła.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: W obliczu przeciwności i oszczerstw, należy zachować wierność prawdzie i zaufanie do Bożej sprawiedliwości, ponieważ Bóg jest naszym obrońcą, a Jezus Chrystus przez swoje życie i naukę ujawnia nam prawdziwe oblicze Boga.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram