1. czytanie (Jk 4, 13-17)

Zależność ludzi od Boga

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:

Zwracam się do was, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.

Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo». Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.

Ewangelia (Mk 9, 38-40)

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania przybliżają nam tematykę pokory i uznania naszej zależności od Boga, jak również uniwersalności Jego działania.

W pierwszym czytaniu, Święty Jakub przypomina nam, że nasze plany i projekty powinniśmy zawsze poddawać Bożej woli, pamiętając o tym, że życie jest przemijające i nieprzewidywalne. Zamiast zakładać, że sami kierujemy swoim losem, powinniśmy mówić: “Jeśli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. Jakub zwraca uwagę, że zarozumiałość i pewność siebie w planowaniu przyszłości bez uwzględnienia woli Bożej jest błędna. Dlatego zachęca nas do życia w pokorze i ciągłej gotowości na to, co przyniesie przyszłość, mając na uwadze, że wszystko jest w rękach Boga.

Ewangelia Marka ukazuje nam zaś otwartość Jezusa na działanie Ducha Świętego poza oficjalnym kręgiem Jego uczniów. Jan i inni uczniowie byli zaskoczeni, gdy zobaczyli kogoś, kto w imię Jezusa wyrzucał złe duchy, ale nie należał do ich grupy. Jezus jednak uczy ich, że wszelkie dobro czynione w Jego imieniu zbliża ludzi do Boga i nie powinno być ograniczone czy dyskredytowane tylko dlatego, że ktoś nie jest częścią ich bezpośredniej wspólnoty. “Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” – te słowa pokazują, że działanie Boże przekracza ludzkie podziały i kategorie.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań płynie dla nas nauka, abyśmy zawsze pamiętali o naszej zależności od Boga i Jego ostatecznym planie dla naszego życia. Równocześnie jesteśmy zachęceni, aby z otwartością i pokorą przyjmować dobro, które dzieje się wokół nas, nawet jeśli nie jest ono dokładnie zgodne z naszymi oczekiwaniami czy wyobrażeniami o tym, jak powinno wyglądać działanie w imię Jezusa.

Pamiętajmy o naszej zależności od Boga w planowaniu naszej przyszłości i bądźmy otwarci na Jego działanie w różnych formach i poprzez różnych ludzi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram