Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 22.10.2023

Słowo na Dziś – 22.10.2023

1. czytanie (Iz 45, 1. 4-6)

Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

2. czytanie (1 Tes 1, 1-5b)

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza mówi się o królu Cyrusie, który jest uważany za narzędzie Boże w spełnieniu Jego planów. Bóg mówi, że ujął Cyrusa za prawicę, aby ten mógł podporządkować narody i królom, otwierając przed nimi bramy i zdejmując broń. Bóg nadaje Cyrusowi zaszczytny tytuł dla dobra swojego wybrańca, Jakuba. To ma wyrazić, że to Bóg sprawia, iż Cyrus może osiągnąć swoje cele. W tym fragmencie czytania podkreśla się jedność i wyjątkowość Boga.

W drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Tesaloniczan św. Paweł wyraża wdzięczność Bogu za wiarę, nadzieję i miłość, które manifestują Tesaloniczanie. Paweł podkreśla, że nie tylko słowa, ale także moc Ducha Świętego i przekonanie były obecne w ich przyjęciu Ewangelii. To jest wyraz wdzięczności za duchową postawę wspólnoty chrześcijańskiej w Tesalonice.

W Ewangelii według św. Mateusza faryzeusze próbują wystawić Jezusa na próbę, pytając Go, czy wolno płacić podatek cezarowi. Jezus, rozumiejąc ich próbę, odpowiada, żeby oddać cezarowi to, co jest jego, a Bogu to, co jest Boże. Tym samym Jezus mówi o oddzielności władzy państwowej od sfery ducha i religii, ale jednocześnie podkreśla znaczenie oddawania Bogu należnego czci.

Krótka nauka na dziś

Bóg jest ponad historią i narodami, a wiara, nadzieja i miłości stanowi fundament naszego życia duchowego. Jednocześnie dzisiejsze czytania przypominają nam, że w naszym życiu istnieją różne sfery, w tym sfery duchowe i przyziemne i każda z nich ma swoje miejsce i znaczenie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram