Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 22.12.2023

Słowo na Dziś – 22.12.2023

1. czytanie (1 Sm 1, 24-28)

Anna dziękuje za narodzenie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu».

I oddali tam pokłon Panu.

Ewangelia (Łk 1, 46-56)

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Streszczenie Słowa

1. Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 1, 24-28): Anna, matka Samuela, zanosząc go do świątyni, oddaje go Panu, spełniając tym samym ślub złożony Bogu. Przynosi również ofiarę z trzyletniego cielca, mąki i wina. Anna wyjawia, że jej modlitwy o dziecko zostały wysłuchane, i teraz oddaje syna Panu na wszystkie dni jego życia.

2. Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 46-56): Maryja, będąc w domu Elżbiety, wyraża swoją radość i wdzięczność Bogu poprzez pieśń. Opowiada o wielkich dziełach Bożych, jak Jego miłosierdzie i sprawiedliwość, które dotykają pokolenia pokoleń. Maryja także podkreśla, że Bóg pamięta o swoim ludzie, spełniając obietnice dane Abrahamowi i potomstwu.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają ważność oddania Bogu tego, co najcenniejsze, i wdzięczność za Jego miłosierdzie. Anna, oddając Samuela, i Maryja, wyrażająca radość z wcielenia Syna Bożego, pokazują, jak ważne jest zaufanie Bogu i podziękowanie za Jego błogosławieństwa. To również akty oddania i wdzięczności są integralną częścią życia wiernego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram