Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 23.10.2023

Słowo na Dziś – 23.10.2023

1. czytanie (Rz 4, 20-25)

Wiara Abrahama

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość.

A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Ewangelia (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Rzymian mówi o Abrahamie, który wierzył w obietnicę Bożą i został uznany za sprawiedliwego dzięki swojej wierze. Apostoł Paweł podkreśla, że ta nauka o wierze Abrahama ma znaczenie również dla nas, którzy wierzymy w Jezusa, który został wskrzeszony z martwych dla naszego zbawienia.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiada przypowieść o zamożnym człowieku, który koncentruje się na gromadzeniu materialnych bogactw, ale zaniedbuje swoje relacje z Bogiem. Bóg poucza go, że życie nie zależy od jego majątku, a skupianie się na doczesnych skarbach jest nierozsądne.

Krótka nauka na dziś

Prawdziwa wartość tkwi w wierze, miłości i relacji z Bogiem, a nie w rzeczach materialnych. Ważne jest, aby nie zapominać o duchowych wartościach i skupiać się na budowaniu relacji z Bogiem, które przynoszą prawdziwą obfitość i zbawienie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram