Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 23.12.2023

Słowo na Dziś – 23.12.2023

1. czytanie (Ml 3, 1-4. 23-24)

Eliasz poprzedzi przyjście Pana

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat.

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą».

Ewangelia (Łk 1, 57-66)

Narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.

Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».

Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.

A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Streszczenie Słowa

1. Czytanie z Księgi proroka Malachiasza (Ml 3, 1-4. 23-24): Prorok Malachiasz przekazuje obietnicę nadejścia Pana Boga, który wyśle anioła, aby przygotował Jego drogę. Bóg sam nagle pojawi się w swym świętym miejscu. Jego przyjście będzie jak ogień oczyszczający i przetapiający. Prorok zapowiada, że przywróci sprawiedliwe ofiary i stworzy nowy porządek. Ostatecznie, przed wielkim dniem Pańskim, przybędzie prorok Eliasza, który pojedna serca rodziców z dziećmi i odwróci klątwę od ziemi.

2. Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 57-66): Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, rodzi syna, a sąsiedzi i krewni dzielą się jej radością. W ósmym dniu po narodzeniu chcą nazwać dziecko imieniem jego ojca, Zachariasza, ale Elżbieta stanowczo mówi, że ma się nazywać Jan. Zachariasz potwierdza to, co jest zapisane na tabliczce, a jego język zostaje rozwiązany. Wszyscy z pobliskiego regionu Judei są zdumieni i boją się, rozważając, kim będzie to dziecko, gdyż ręka Pańska jest z nim.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania mówią o oczekiwaniu i przygotowaniu na przyjście Pana. Prorok Malachiasz zapowiada przyjście Eliasza, a Ewangelia opowiada o narodzeniu Jana Chrzciciela, który będzie przygotowywał drogę dla Mesjasza. Obydwa teksty podkreślają działanie Boże, które prowadzi do zbawienia i sprawiedliwości. Oczekiwanie na dzieło Boże wymaga otwartego serca, gotowego na przyjęcie Jego planu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram