Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 25.02.2024

Słowo na Dziś – 25.02.2024

1. czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)

Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

2. czytanie (Rz 8, 31b-34)

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Ewangelia (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego dotykają tematów wiary, ofiary i chwały Bożej.

Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opisuje dramatyczną historię próby wiary Abrahama. Bóg prosi Abrahama o złożenie w ofierze jego jedynego syna, Izaaka. Abraham, choć to dla niego niezwykle bolesne, jest gotów posłusznie wykonać rozkaz Boga. W ostatniej chwili Bóg interweniuje, zapobiegając ofierze Izaaka i dostarczając barana jako zastępczą ofiarę. Abraham zostaje pobłogosławiony za swoją wierność. To czytanie podkreśla, że prawdziwa wiara wymaga zaufania i posłuszeństwa Bogu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Drugie czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian mówi o niezachwianej miłości Boga do ludzkości. Paweł wskazuje, że jeśli Bóg jest z nami, nikt nie może nam zaszkodzić. Podkreśla, że Bóg nie oszczędził nawet własnego Syna, ale wydał Go na śmierć za nas wszystkich, co jest dowodem Jego ogromnej miłości. Paweł przypomina, że Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga, przyczynia się za nami.

Ewangelia według św. Marka opisuje Przemienienie Jezusa na górze. Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę, gdzie przemienia się przed nimi, a jego odzienie staje się lśniąco białe. Ukazują się Eliasz i Mojżesz, a Bóg mówi z obłoku, potwierdzając, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Ewangelia podkreśla chwałę i boskość Jezusa oraz wskazuje na Jego rolę jako spełnienia Prawa i Proroków.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie uczy o głębi i wytrwałości wiary, drugie czytanie przypomina o miłości Boga, która jest udowodniona w ofierze Jezusa Chrystusa, a Ewangelia ukazuje boską chwałę Jezusa.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Miej wiarę i zaufanie w Bogu, który nas kocha i wybawił przez ofiarę Jezusa Chrystusa, i pamiętaj o Jego chwale i boskości, objawionej w Przemienieniu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram