1. czytanie (Jk 5, 13-20)

Namaszczenie chorych

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała plon.

Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy.

Ewangelia (Mk 10, 1-12)

Jezus błogosławi dzieci

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu św. Jakub przypomina nam o ważnej roli modlitwy i wspólnoty w życiu wiernych, zwłaszcza w kontekście cierpienia i choroby. Podkreśla, że w trudnych momentach powinniśmy zwracać się do Boga, szukając Jego wsparcia i ukojenia. Sakrament namaszczenia chorych, wraz z modlitwą kapłanów, jest źródłem duchowego i fizycznego uzdrowienia, przynosząc także przebaczenie grzechów. Jakub zachęca nas również do wzajemnego dzielenia się trudnościami, wyznawania grzechów i modlitwy za siebie, co przynosi uzdrowienie i pokazuje moc wytrwałej modlitwy sprawiedliwego.

Ewangelia według św. Marka przypomina nam o czułości Jezusa wobec dzieci i Jego wezwaniu, byśmy przyjęli królestwo Boże z dziecięcą ufnością i otwartością. Jezus błogosławi dzieci, pokazując, że są one wzorem dla nas wszystkich w przyjmowaniu darów Bożych. To przypomnienie o tym, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, bez względu na nasz wiek, i że Jego królestwo jest otwarte dla tych, którzy przyjmują je z pokorą i prostotą serca.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań jest jasna: w naszym życiu duchowym powinniśmy zawsze szukać bliskości z Bogiem poprzez modlitwę, zwłaszcza w chwilach trudności. Także powinniśmy zachować w sercu prostotę i ufność dzieci, które bez zastrzeżeń ufają swojemu Ojcu.

Modlitwa i wspólnota są naszą siłą w trudnościach, a dziecięca ufność i otwartość serca prowadzą nas do królestwa Bożego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram