Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 25.09.2023

Słowo na Dziś – 25.09.2023

1. czytanie (Ezd 1, 1-6)

Edykt króla perskiego w sprawie odbudowy świątyni

Czytanie z Księgi Ezdrasza

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:

«Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela – tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie».

Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszelkich darów dobrowolnych.

Ewangelia (Łk 8, 16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do tłumów:

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi Ezdrasza czytamy o edykcie króla perskiego Cyrusa, który został pobudzony przez Boga do zezwolenia na odbudowę świątyni w Jerozolimie. Cyrus ogłasza, że wszystkie państwa ziemi są mu podległe, a Bóg nakazał mu zbudować dom dla Pana Boga w Jerozolimie. Król zachęca tych, którzy są częścią ludu Bożego, aby pomogli w tej odbudowie darowiznami i wsparciem.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiada przypowieść o lampie, podkreślając, że światło nie powinno być ukrywane, ale ma służyć do oświetlania. Uczy, że to, co jest ukryte, w końcu zostanie ujawnione, a to, co jest tajemnicze, w końcu będzie znane.

Krótka nauka na dziś

W dzisiejszych czytaniach podkreśla się znaczenie ujawniania prawdy. Nauka z tych czytań może brzmieć: Bądźmy otwarci na działanie Boga i dążmy do ujawniania światła prawdy, nie ukrywając go, ale dzieląc się nim z innymi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram