Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 26.10.2023

Słowo na Dziś – 26.10.2023

1. czytanie (Rz 6, 19-23)

Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.

Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie (Rz 6, 19-23): W liście do Rzymian, Święty Paweł zachęca chrześcijan do oddania swoich członków (czyli siebie samych) na służbę sprawiedliwości po wyzwoleniu się z grzechu. Przed nawróceniem byli niewolnikami grzechu, ale teraz powinni służyć Bogu i dążyć do uświęcenia, co prowadzi do życia wiecznego.

Ewangelia (Łk 12, 49-53): Jezus przypomina swoim uczniom, że przyszedł, aby przynieść ogień na ziemię. Jego nauka może jednak spowodować rozłam i podziały, nawet w rodzinach, ponieważ prawda często prowadzi do wyboru między wiarą a niewiarą.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla potrzebę oddawania samego siebie na służbę Bogu i dążenia do uświęcenia, co prowadzi do życia wiecznego. Również podkreśla, że wierność prawdzie i wierze w Jezusa może skonfrontować nas z podziałami i konfliktami, ale należy trwać w wierze pomimo tych trudności.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram