Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 26.12.2023

Słowo na Dziś – 26.12.2023

1. czytanie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60)

Widzę niebo otwarte

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Ewangelia (Mt 10, 17-22)

Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 6, 8-10; 7, 54-60): Szczepan, pełen Ducha Świętego, działa cuda i znaki. W wyniku niesprawiedliwego oskarżenia i gniewu ze strony ludu, Szczepan ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Został kamienowany, a w ostatnich chwilach modlił się o przebaczenie dla swoich prześladowców.
  2. Ewangelia według Mateusza (Mt 10, 17-22): Jezus przestrzega swoich uczniów przed prześladowaniami z powodu Jego imienia. Zapowiada, że będą wydawani przed sądy, bici, a nawet zabici. Jednak obiecuje, że Duch Ojca będzie mówił przez nich w trudnych chwilach, a ci, którzy wytrwają, będą zbawieni.

Krótka nauka na dziś

Czytania ukazują, że świadectwo wiary często wiąże się z trudnościami i prześladowaniami. Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, wytrwał w świadczeniu o Jezusie, nawet w obliczu śmierci. Jezus przestrzega swoich uczniów, ale jednocześnie obiecuje im wsparcie Ducha Świętego. W obliczu prześladowań warto trwać w wierze, ufając, że Bóg niesie pomoc i zbawienie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram