Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 27.03.2024

Słowo na Dziś – 27.03.2024

1. czytanie (Iz 50, 4-9a)

Proroctwo o cierpiącym słudze Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

Ewangelia (Mt 26, 14-25)

Zdrada Judasza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów irzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?».

On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: „Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden zwas Mnie wyda».

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?».

On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?». Odpowiedział mu: «Tak, ty».

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj skupiają się na temacie cierpienia i zdrady w kontekście zbawienia.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza przedstawia obraz “cierpiącego sługi”. Ten fragment jest częścią tzw. Pieśni o Słudze Jahwe i opisuje, jak Sługa ten cierpi zniewagi i przemoc, ale mimo to pozostaje wierny Bogu. Jego determinacja i wytrwałość, nawet w obliczu cierpienia, ukazują głęboką wierność Bożemu powołaniu. Jest to proroctwo, które w tradycji chrześcijańskiej jest interpretowane jako zapowiedź cierpień Chrystusa.

Ewangelia według św. Mateusza relacjonuje zdradę Judasza, jednego z Dwunastu Apostołów. Judasz umawia się z arcykapłanami, by wydać Jezusa za trzydzieści srebrników. Opisuje także moment, gdy Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, otoczony przez swoich uczniów, ujawnia, że jeden z nich Go zdradzi. Ta scena ukazuje kontrast między lojalnością i miłością innych uczniów a zdradą Judasza.

Krótka nauka na dziś

Te czytania ukazują napięcie między Bożym planem zbawienia a ludzką słabością i zdradą. Cierpiący Sługa w księdze Izajasza symbolizuje posłuszeństwo i wytrwałość wobec przeciwności, podczas gdy postać Judasza reprezentuje ludzką słabość i zdolność do zdrady. Ta zdrada, choć bolesna, jest częścią większego planu zbawienia, który realizuje się w męce i śmierci Jezusa.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: W cierpieniu i zdradzie Jezusa objawia się paradoks chrześcijańskiego zbawienia – przez Jego ofiarę otwiera się droga do przebaczenia i życia wiecznego. Cierpiący Sługa i historia zdrady Judasza razem ukazują, jak wielka jest miłość Boga, który przez cierpienie i śmierć swojego Syna ofiarowuje nadzieję i zbawienie wszystkim wierzącym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram