1. czytanie (1 P 1, 3-9)

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

Ewangelia (Mk 10, 17-27)

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie przypomina nam o wielkim darze, jakim jest nasze nowe życie w Chrystusie, życie pełne nadziei na dziedzictwo, które czeka na nas w niebie. Mówi o tym, że nasza wiara, choć czasami wystawiana na próby, jest cenniejsza niż złoto, ponieważ prowadzi do zbawienia naszych dusz. Zostaliśmy przez Boga zrodzeni na nowo, co daje nam nie tylko nadzieję, ale i radość, nawet w obliczu trudności.

Ewangelia przedstawia historię młodego człowieka, który chciał osiągnąć życie wieczne, ale nie był gotowy porzucić swoich bogactw, aby naśladować Chrystusa. Jezus wyjaśnia, jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego, podkreślając, że prawdziwa wiara wymaga gotowości do oddania wszystkiego i całkowitego zaufania Bogu.

Krótka nauka na dziś

Łącząc te dwa fragmenty, uczymy się, że nasze zbawienie i radość płyną nie z dóbr materialnych, ale z wiary w Chrystusa i zaufania Bożemu prowadzeniu. Nawet kiedy spotykają nas trudności, nasza wiara i nadzieja w Boże obietnice dają nam siłę do wytrwania. Aby wejść do królestwa Bożego, musimy być gotowi oddać wszystko i naśladować Chrystusa, pamiętając, że u Boga wszystko jest możliwe.

Nasze życie w wierze i nadziei na Boże obietnice jest cenniejsze niż wszelkie bogactwa świata. Aby osiągnąć życie wieczne, musimy być gotowi naśladować Chrystusa, całkowicie Mu ufając.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram