Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 27.09.2023

Słowo na Dziś – 27.09.2023

1. czytanie (Ezd 9, 5-9)

Modlitwa Ezdrasza za naród

Czytanie z Księgi Ezdrasza

Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem:

«Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś.

A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie».

Ewangelia (Łk 9, 1-6)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»

Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu Ezdrasz modli się do Boga, wyrażając pokorę i wstyd z powodu grzechów narodu. Opowiada o tym, jak ludzie Izraela przez wiele pokoleń grzeszyli i ponoszą konsekwencje swoich działań, w tym niewolę i upokorzenie. Jednak teraz, dzięki Bożemu miłosierdziu, otrzymali szansę na odrodzenie i odbudowę świątyni. Ezdrasz podkreśla, że Bóg nie opuścił ich w niewoli, lecz dał im nadzieję na przyszłość.

W Ewangelii czytamy o Jezusie, który wyposażył Dwunastu swoich uczniów w moc i władzę do uzdrawiania i wypędzania złych duchów. Wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i leczyli chorych. Jezus nakazał im nie zabierać ze sobą zbędnych rzeczy, wskazując, że Bóg dostarczy im tego, co potrzebne, gdy będą wypełniać Jego misję. Uczniowie poszli i spełniali swoje zadanie, głosząc Ewangelię i uzdrawiając ludzi.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań jest taka, że nawet w obliczu grzechów i trudności Bóg okazuje miłosierdzie i daje nadzieję na odrodzenie. Daje ludziom moc, aby głosili Jego Królestwo i szerzyli dobro. Zaufajmy Bogu i bądźmy gotowi do działania, polegając na Jego wsparciu i prowadzeniu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram