Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 27.10.2023

Słowo na Dziś – 27.10.2023

1. czytanie (Rz 7, 18-25a)

Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.

A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!

Ewangelia (Łk 12, 54-59)

Poznać znaki czasu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie pochodzi z Listu do Rzymian (Rz 7, 18-25a) i opisuje wewnętrzną walkę człowieka z grzechem. Autor, Paweł Apostoł, rozważa trudności i sprzeczności, jakie występują między pragnieniem dobra a popełnianiem zła. Wyraża swoje zrozumienie, że grzech mieszka w jego ciele i że istnieje walka między jego wewnętrznym pragnieniem zgodnym z Prawem Bożym, a grzechem obecnym w jego ciele. W końcu wyraża swoje zrozumienie, że jedynym wybawieniem od tego ciała prowadzącego ku śmierci jest Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Drugie czytanie jest fragmentem Ewangelii według św. Łukasza (Łk 12, 54-59), w którym Jezus przemawia do tłumów. Przypomina ludziom umiejętność rozpoznawania znaków przyrody, takich jak zmiany pogody, ale zarazem ostrzega ich, że nie potrafią rozpoznać znaków czasów i nie są w stanie zrozumieć duchowych kwestii. Jezus zachęca do rozróżniania tego, co jest słuszne i wzywa do zgody z przeciwnikami, aby uniknąć konfliktów i problemów prawnych.

Krótka nauka na dziś

Ludzie toczą wewnętrzną walkę między pragnieniem dobra, a grzechem. Ewangelia przypomina, że powinniśmy być czujni w rozpoznawaniu duchowych znaków i dążyć do zgody w rozwiązywaniu konfliktów. Wiara i modlitwa są kluczowe w pokonywaniu trudności duchowych i zrozumieniu znaczenia współczesnych wyzwań.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram