Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 27.12.2023

Słowo na Dziś – 27.12.2023

1. czytanie (1 J 1, 1-4)

Oznajmiamy wam, co usłyszeliśmy i co ujrzeliśmy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani:

To wam oznajmiamy, co było od początku, co usłyszeliśmy o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się: my je widzieliśmy, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

Ewangelia (J 20, 2-8)

Jan przybył pierwszy do grobu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła (1 J 1, 1-4): Autor oznajmia wiernym to, czego doświadczył i co widział związanego z Słowem życia. Świadczy o objawieniu życia wiecznego, które było w Ojcu i stało się dostępne dla ludzi przez Jezusa Chrystusa. Celem jest to, aby inni również mieli współuczestnictwo w tej radości.
  2. Ewangelia według Świętego Jana (J 20, 2-8): Maria Magdalena informuje Piotra i innego ucznia o pustym grobie Jezusa. Piotr i uczeń biegną do grobu, a ten drugi uczestnik, wyprzedzając Piotra, pierwszy do niego dochodzi. Zauważa płótna i chustę, lecz to Piotr, wchodząc jako pierwszy, naprawdę uwierzył w zmartwychwstanie po zobaczeniu pustego grobu.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania ukazują znaczenie świadectwa wiary. Pierwszy List Jana Apostoła zachęca do dzielenia się z innymi doświadczeniem spotkania z Bogiem, a Ewangelia wg Jana pokazuje, jak różni uczniowie reagowali na pustą mogiłę Jezusa. Oba teksty podkreślają znaczenie osobistego doświadczenia dla wzrostu wiary i radości w Chrystusie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram