Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 28.09.2023

Słowo na Dziś – 28.09.2023

1. czytanie (Ag 1, 1-8)

Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:

«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.

Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Ewangelia (Łk 9, 7-9)

Herod chce zobaczyć Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.

A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Streszczenie Słowa

W Księdze proroka Aggeusza Bóg przemawia do Zorobabela i arcykapłana Jozuego, mówiąc im, że czas, aby odbudować dom Boży, czyli świątynię, już nadszedł. Lud mówił, że jeszcze nie jest odpowiedni moment na rozpoczęcie odbudowy świątyni, ale Bóg przez proroka Aggeusza wskazuje na potrzebę działania. Pan pyta ich, dlaczego spoczywają w wygodnych domach, podczas gdy dom Boży jest w ruinach. Siewcy zebrali niewielki plon, jedzą, ale nadal cierpią głód, piją, ale pragnienie ich nie gaśnie, okrywają się, ale nie rozgrzewają się. Bóg wzywa ich do zastanowienia się nad swoim postępowaniem i zachęca do wyruszenia w góry, pozyskania drewna i rozpoczęcia odbudowy świątyni, aby Bogu przysłużyć się i oddać Mu cześć.

W Ewangelii czytamy o Herodzie, który dowiedział się o cudach dokonanych przez Jezusa. Był zaniepokojony i zaczął dowiadywać się, kim jest Jezus, słysząc różne teorie na ten temat. Chciał Go zobaczyć i poznać bliżej.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań mówi nam o ważności działania w odpowiednim czasie, nie zwlekając z ważnymi zadaniami. W Księdze Aggeusza Bóg wskazuje, że nie można odkładać odbudowy świątyni i czekać na idealny moment. Podobnie w naszym życiu ważne jest, abyśmy nie zwlekali z dobrymi uczynkami i działaniami dla Boga i innych ludzi. Niech te czytania staną się dla nas inspiracją do aktywnego angażowania się w dobro i nie odkładania go na później.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram