Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 28.10.2023

Słowo na Dziś – 28.10.2023

1. czytanie (Ef 2, 19-22)

Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Ewangelia (Łk 6, 12-19)

Chrystus spośród uczniów wybrał dwunastu, których nazwał apostołami

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr; i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Efezjan (Ef 2, 19-22) mówi o Kościele jako wspólnocie wierzących zbudowanej na fundamencie apostołów i proroków, a Chrystus jest głowicą węgła. Wszyscy wierzący są częścią tej budowli, tworzą świątynię Pana.

W drugim czytaniu z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 6, 12-19) opisane jest wybranie dwunastu uczniów przez Jezusa, których nazwał apostołami. Po modlitwie Jezus uzdrawiał tłumy i przyciągał ludzi swoją mocą uzdrawiania i nauczania.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o znaczeniu wspólnoty w Kościele, który opiera się na nauczaniu apostołów i Chrystusie jako głównym fundamencie. Pokazują także, że modlitwa i wiara w Jezusa prowadzą do uzdrawiania i zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram