1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2)

Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła, płynie przesłanie o Bożej światłości i oczyszczającej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Św. Jan podkreśla, że życie w światłości Boga jest związane z uznaniem i wyznaniem własnych grzechów. Jest to warunek, by doświadczyć Bożego przebaczenia i oczyszczenia. List przypomina również o roli Jezusa jako naszego Rzecznika przed Ojcem i Ofiary przebłagalnej za grzechy świata, podkreślając, że Jego miłosierdzie jest dostępne dla wszystkich, którzy przychodzą do Niego z pokornym sercem.

Ewangelia według św. Mateusza ukazuje modlitwę Jezusa, w której dziękuje Ojcu za objawienie tajemnic królestwa nie mądrym i roztropnym, ale prostaczkom, ukazując, że prawdziwe zrozumienie Bożych dróg nie zależy od ludzkiej mądrości, lecz od otwartości serca na działanie Boże. Jezus zaprasza wszystkich, którzy są obciążeni i utrudzeni, do przyjęcia Jego jarzma, obiecując pokrzepienie i ukojenie. Wskazuje na siebie jako przykład cichości i pokory, przypominając, że Jego droga jest drogą pokoju i odpoczynku dla duszy.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań wskazuje na konieczność życia w prawdzie i światłości, co wymaga od nas wyznania grzechów i ufności w miłosierną miłość Boga. Jezus, jako nasz pośrednik i przykład, prowadzi nas przez życie, oferując ulgę od naszych ciężarów i ucząc nas, jak żyć w pokorze i miłości. Przypomina to o centralnym miejscu miłosierdzia i pokory w chrześcijańskiej wierze oraz o dostępie do Bożej łaski dla wszystkich, którzy szukają prawdy i pokoju.

Jako wierzący, jesteśmy wezwani do życia w światłości, co oznacza wyznawanie naszych grzechów i poleganie na oczyszczającej mocy krwi Chrystusa, naszego Rzecznika i Zbawiciela. Przyjęcie Jego jarzma jest drogą do prawdziwego ukojenia i pokojowego życia, które znajduje swoje fundamenty w pokorze i cichej ufności w Bożą miłość i prowadzenie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram