Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 29.09.2023

Słowo na Dziś – 29.09.2023

1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14)

Zastępy aniołów służą Bogu

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Ewangelia (J 1, 47-51)

Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Streszczenie Słowa

W Księdze proroka Daniela czytamy o widzeniach proroka, który ujrzał trony postawione przed Przedwiecznym, czyli Bogiem. Opisuje Przedwiecznego jako Osobę w białej szacie, o białych włosach i na tronie ognistym. Tysiące aniołów służyło Mu, a sam Przedwieczny zasiadał na tronie, aby wydać wyroki. W swoim widzeniu Daniel ujrzał także Syna Człowieczego przybywającego na obłokach nieba i przynoszącego chwałę i władzę od Boga. Panowanie Syna Człowieczego jest wieczne i Jego królestwo nie ma końca.

W Ewangelii według Świętego Jana czytamy o spotkaniu Jezusa z Natanaelem. Jezus widzi w Nim prawdziwego Izraelitę i mówi, że widział go nawet wcześniej, zanim go zawołał Filip. Natanael uznaje Jezusa za Syna Bożego i Króla Izraela. Jezus obiecuje mu, że zobaczy jeszcze większe cuda, włączając w to widzenie nieba otwartego i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań mówi nam o chwale Boga i władzy Jego Syna Człowieczego. Pokazuje, że Jezus jest pośrednikiem między niebem a ziemią, a Jego królestwo jest wieczne. To zachęta do wiary i uznania Jezusa za Syna Bożego, który przynosi chwałę i zbawienie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram