1. czytanie (Dz 14, 19-28)

Wędrówki misyjne apostołów

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe.

W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Ewangelia (J 14, 27-31a)

Pokój zostawiam wam

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o niebezpieczeństwach i trudnościach, które napotykali apostołowie w trakcie swoich misji. Historia ukamienowania Pawła w Listrze i jego cudowne ocalenie ukazuje wytrwałość i odwagę w głoszeniu Ewangelii pomimo przeciwności. Paweł i Barnaba nie ustają w swojej misji, kontynuując podróż misyjną, która prowadzi ich przez wiele miejsc i pozwala na umocnienie wiary wielu nowych uczniów. Ich powrót do Antiochii, skąd wyruszyli, jest okazją do świadectwa o Bożym działaniu i otwarciu poganom drogi wiary.

Ewangelia według św. Jana przynosi słowa Jezusa o pokoju, który oferuje swoim uczniom. Ten pokój różni się od tego, który oferuje świat; jest to głęboki spokój serca, niezależny od zewnętrznych okoliczności. Jezus przygotowuje swoich uczniów na swoje odejście, zapewniając ich o miłości do Ojca i o konieczności spełnienia Jego woli. Mimo nadchodzących wyzwań, Jezus podkreśla, że władca tego świata nie ma nad Nim mocy, a misja Jezusa jest wyrazem Jego miłości do Ojca i posłuszeństwa Jego woli.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań ukazuje, że droga wiary często wiąże się z przeciwnościami i wyzwaniami, ale również jest drogą, na której Bóg wspiera swoich wiernych, dając im pokój i siłę do przetrwania. Pokój oferowany przez Jezusa jest obietnicą dla wszystkich wierzących, którzy mimo trudności, mają zaufanie do Jego miłości i prowadzenia.

Apostołowie, pomimo prześladowań i trudności, nieustannie głoszą Ewangelię, umacniając wiary nowych uczniów i świadcząc o mocy Bożej działającej w ich życiu. Jezus oferuje swój pokój, który przewyższa wszelkie ziemskie rozumienie, jako źródło siły i pocieszenia dla wszystkich, którzy Go miłują i pozostają Mu wierni w każdych okolicznościach.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram