Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 30.09.2023

Słowo na Dziś – 30.09.2023

1. czytanie (Za 2, 5-9. 14-15a)

Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».

I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».

«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

Ewangelia (Łk 9, 43b-45)

Druga zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Streszczenie Słowa

W Księdze proroka Zachariasza czytamy o wizji, w której prorok widzi człowieka z mierniczym sznurem, który chce zmierzyć Jerozolimę. Jednak anioł objaśnia mu, że Jerozolima będzie miastem bez murów, ponieważ będzie wypełniona ludźmi i zwierzętami. Bóg sam będzie otaczającym ją murem ognistym, a Jego chwała zamieszka wśród niej. To oznacza, że Jerozolima będzie bezpieczna i chroniona przez samego Boga.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus przekazuje swoim uczniom drugą zapowiedź swojej męki, mówiąc, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Jednak uczniowie nie rozumieją tej przepowiedni i boją się zapytać o jej znaczenie.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań mówi nam o tajemniczym planie Bożym i Jego obietnicach. Wizja Zachariasza pokazuje, że Jerozolima będzie bezpieczna dzięki Bożej opiece, podczas gdy słowa Jezusa przypominają nam, że Bóg ma plan dla nas, który nie zawsze jest jasny, ale możemy Mu zaufać, nawet gdy nie rozumiemy wszystkiego od razu. To zachęta do ufności i wiary w Boga, który zawsze troszczy się o nas.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram