Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 30.10.2023

Słowo na Dziś – 30.10.2023

1. czytanie (Rz 8, 12-17)

Synostwo Boże chrześcijan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Ewangelia (Łk 13, 10-17)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.

Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.

Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»

Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»

Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Rzymian (Rz 8, 12-17) mówi o synostwie Bożym wśród chrześcijan. Autor, Paweł Apostoł, zachęca do życia według Ducha Bożego, a nie popędów ciała, ponieważ ci, których prowadzi Duch Boży, stają się dziećmi Bożymi i dziedzicami Bożymi. Duch świadczy w naszych sercach, że jesteśmy dziećmi Bożymi, co daje nam pewność współdziedzictwa z Chrystusem.

W Ewangelii według św. Łukasza (Łk 13, 10-17) Jezus uzdrawia kobietę, która była pochylona przez osiemnaście lat. Chociaż uzdrowienie miało miejsce w szabat, Jezus broni swojego czynu, argumentując, że niektóre działania miłosierdzia są ważniejsze niż przestrzeganie rygorów szabatu. To wywołuje wstyd u Jego przeciwników, a lud cieszy się z Jego miłosierdzia.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają znaczenie synostwa Bożego, życia według Ducha Świętego oraz miłosierdzia w życiu chrześcijan. Pokazują, że duchowa wolność i uzdrowienie są darem Bożymi, które przynoszą chwałę Bogu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram