Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 30.11.2023

Słowo na Dziś – 30.11.2023

1. czytanie (Iz 49, 1-6)

Ustanowię cię światłością dla pogan

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię».

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Ewangelia (Mt 4, 18-22)

Zostawiwszy sieci, poszli za Nim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 49, 1-6) przedstawia Boży plan zbawienia, w którym Sługa Boży zostaje wybrany jeszcze przed narodzeniem, by przynieść światłość dla wszystkich ludów, nie tylko dla Izraela. Sługa ma zadanie przywrócić Izraela do Boga i być światłem dla pogan.

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 4, 18-22) opisuje moment, kiedy Jezus powołuje dwóch braci, Szymona Piotra i Andrzeja, a także Jakuba i Jana, do zostawienia swojej dotychczasowej pracy jako rybaków i pójścia za Nim. Ci ludzie rezygnują z codziennego życia, aby przyłączyć się do Jezusa i stać się “rybakami ludzi”.

Krótka nauka na dziś

Nauką z dzisiejszych czytań jest to aby Boża światłość, zbawienie, dotarło do wszystkich narodów. Wzywani są ludzie, aby odpowiedzieć na to wezwanie, pozostawiając swoje dotychczasowe życie i podążając za Jezusem, który jest światłością dla całego świata. Oba teksty ukazują Bożą uniwersalną miłość i troskę o całą ludzkość.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram