Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 31.12.2023

Słowo na Dziś – 31.12.2023

1. czytanie (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

Obietnica potomstwa

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».

Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą».

Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.

2. czytanie (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19)

Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Ewangelia (Łk 2, 22. 39-40)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3): Pan obiecuje Abramowi potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Mimo podeszłego wieku Abrama i Sary, Bóg sprawia, że Sara rodzi syna o imieniu Izaak, spełniając swoją obietnicę.
  2. Czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19): Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla wiarę Abrahama, Sary i Izaaka. Abraham wyrusza w podróż nie wiedząc dokładnie, dokąd idzie. Sara, dzięki wierze, mimo wieku, zostaje matką. Abraham, wystawiony na próbę, jest gotów złożyć na ofiarę syna Izaaka, wierząc, że Bóg może wskrzesić umarłych.
    Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 2, 22. 39-40): Rodzice Jezusa przynoszą Go do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Po spełnieniu przepisów, wracają do Nazaretu. Jezus rośnie, nabierając mocy i mądrości, a łaska Boża spoczywa na Nim.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania ukazują Bożą wierność w spełnianiu obietnic oraz znaczenie wiary w życiu Abrahama, Sary, Izaaka i Jezusa. Pokazują, że Bóg działa w sposób nieoczekiwany i czasem niezrozumiały dla ludzi, ale dla tych, którzy Mu ufają, spełnia obietnice. Wiara jest centralnym elementem relacji z Bogiem, a Jezus, jako Boży Syn, rośnie w mądrości i łasce Bożej.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram