Strona główna » Projekty » Projekt “Integracja osób z niepełnosprawnością w naszej wspólnocie”

Projekt “Integracja osób z niepełnosprawnością w naszej wspólnocie”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu realizuje projekt „Integracja osób z niepełnosprawnością w naszej wspólnocie’’

Cel projektu:

Uchwałą Nr 15/639/23 Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku( w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych’’ , ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) od 1.04.2023r. do 31.07.2022 r.  na terenie Parafii prowadzone są działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych, dla 15 osób z Torunia, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnością. Celem projektu będzie zwiększenie aktywności społecznej, zwiększenie sprawności fizycznej, rozwinięcie właściwego funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (aqua aerobic i nordic walking).
  2. Zajęcia rehabilitacyjne (zajęcia z fizjoterapeutą).
  3. Konsultacje specjalistyczne (konsultacje lekarzem ortopedą).
  4. Zajęcia edukacyjno – kulturowe (wyjście do kina i do teatru oraz spotkanie integracyjne). 
  5. Koordynacja projektem. 

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń. 

 Planowane efekty:

  • liczba osób uczestniczących w zajęciach– 15 osób
  • liczba dostosowanych/stworzonych miejsc– 15 osób
  • liczba osób objętych wsparciem – 15 osób
  • Okres realizacji projektu: 1.04.2023 r. – 31.07.2023 r.

Wartość projektu i dofinansowanie ze środków europejskich:
19 370,00 zł

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram