Strona główna » Wspólnoty i grupy parafialne

Wspólnoty i grupy parafialne

Uwielbieniowy Jar

Myśleli, że już nic z tego nie będzie. Zobaczyli wielki tłum. Dom był pełny. Nawet przed drzwiami brakowało miejsca. Wszyscy słuchali. Mówił tylko Ten, o którym słyszeli, że jest Kimś wyjątkowym. Uzdrowił wcześniej wielu chorych. Pomógł trędowatemu. Dlaczego miałby nie pomóc nam? W sercach czterech mężczyzn, którzy postanowili zanieść do Jezusa paralityka, rozczarowanie mieszało się z determinacją. Jeśli nie drzwiami, to wejdźmy przez dach. Tak zrobili! Rozebrali dach. Zanieśli swojego przyjaciela do Pana. Do domu wrócili już razem. Ten, który nie chodził, wstał i poszedł z nimi. (por. Mk 2, 1-12)

W każdy drugi czwartek miesiąca w kaplicy na Jarze „rozbieramy dach”. Gdy nasza codzienność przypomina „wielki tłum”, szukamy tych, którzy pomogą nam dostać się bliżej. Kimś takim są Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. To oni opowiadają! Sięgamy po Pismo Święte, by z bliska zobaczyć Jezusa. Poznać Go, nauczyć się przyjaźni. W centrum stawiamy Mszę św. To wtedy Bóg pokazuje, że chce dać nam siebie. A my postanowiliśmy z tego zaproszenia skorzystać.

Gdy Jezus mówi „nazwałem Was przyjaciółmi”, to nie ma na myśli jednej osoby. Niebezpiecznie jest iść w pojedynkę. Dlatego Jar to miejsce spotkania. Ale nie tylko Boga z człowiekiem, ale też człowieka z człowiekiem. Wtedy, kiedy w naszej modlitwie czujemy się sparaliżowani, szukamy kogoś, kto pomoże postawić pierwszy krok. A tutaj doskonale sprawdza się Sunday Worship. Nie brakuje instrumentów, śpiewających głosów. Nie brakuje słów. Tych najprostszych: „Panie Jezu, przyjdź”, „Oczekuję Ciebie Panie”. Od nich można zacząć, a ks. Michał i Szymon pociągną już to dalej.

Uwielbienie na Jarze w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00.

Scholka parafialna św. Andrzeja

Nasza scholka liczy około 25 dzieci. Wspólnie śpiewamy i gramy oddając cześć Panu Bogu. W scholce jest okazja do pogłębienia wiedzy na temat muzyki i pieśni, a przede wszystkim to okazja do rozwijania swoich pasji, talentów, pogłębienie relacji z Bogiem i ludźmi! Poprzez śpiew chcemy wyrazić naszą wdzięczność za talenty muzyczne, jakimi nas obdarzył Najwyższy.

Próby scholki od września do czerwca: piątki od 17:00-18:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 11:30.
Śpiew od września do czerwca: niedziela o 11:30 (msza z nauką dla dzieci).

Koordynatorki: Justyna Pietrzak, Karolina Rybicka, Daria Puchowicz.

Chór Con Anima

“Con Anima” [z wł. z ożywieniem, żywo] to 30-osobowy, czterogłosowy chór parafialny działający przy naszej wspólnocie od 2020 roku. Do chóru należą śpiewacy z różnych osiedli i parafii, których łączy pasja do muzyki sakralnej i świeckiej.

Ubogacamy Liturgię Mszy św. niedzielnych, okolicznościowych, ślubów, pogrzebów, a także ważnych  świat  kościelnych i państwowych. Zapraszamy osoby w każdym wieku, które pragną śpiewać na chwałę Pana. Kto śpiewa modli się podwójnie 🙂 Spotykamy się na próbach raz w tygodniu w każdy wtorek o godz. 17.00 w sali św. Jana Pawła II. Chór prowadzi mgr Janusz Heyka.

Wspólnoty Żywego Różańca

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony 8.12.1826 r. przez Paulinę Jaricot w Lyonie. Tworzą go tzw. Żywe Róże, których jest 20. W naszej parafii istnieją 2 Róże. Pierwsza pod wezwaniem św. Hiacynty i św. Franciszka ma swoje spotkanie w każdą drugą środę miesiąca. Zaczyna się ono Mszą Św. o godz. 18, a po niej w salce Jana Pawła II mamy spotkanie formacyjne. Druga Róża pod wezwaniem św. Jana Pawła II spotyka się w pierwszy piątek miesiąca, zaczynając Mszą Św. o godz. 18, a potem przechodzi do salki, żeby formować swoje serca. Zadaniem 20 Róż jest codzienne odmawianie wyznaczonej na dany miesiąc tajemnicy z życia Jezusa i Maryi. Po miesiącu następuje zmiana tajemnic, nad którą czuwa stojąca na czele każdej Róży zelatorka. Modlimy się nie tylko w intencjach Papieża Franciszka i misyjnych na dany miesiąc, ale nasze Róże gromadzą rodziców modlących się za swoje dzieci. Opiekunem naszych wspólnot jest Ks. Proboszcz Łukasz Skarżyński.

Serdecznie zapraszamy do tworzącej się trzeciej Róży.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to jedna z form aktywności Ruchu Światło – Życie, który został powołany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Gromadzi dzieci w wieku szkolnym, które chcą poznawać Jezusa i pogłębiać swoją więź z Bogiem. Formacja w ramach Oazy Dzieci Bożych ma pozwolić wejść w głęboką relację z Panem Bogiem, który jest Ojcem każdego z nas.

Każdy rok formacyjny jest skupiony wokół Słowa Bożego i posiada swoje hasło przewodnie. Każde spotkanie Oazy ma swój temat, często wynikający z przeżywanych w danym czasie wydarzeń związanych z rokiem liturgicznym w Kościele i  zawiera kilka stałych elementów. Pierwszym z nich są aktywności związane z tematem spotkania tj. rozmowy, zabawy, warsztaty, animacje. Kolejne to krótkie rozważania Słowa Bożego oraz modlitwa. Ważnym elementem każdego spotkania Oazy Dzieci Bożych jest również ustalenie zadania apostolskiego oraz podzielenie się efektami jego wykonania na kolejnym spotkaniu. Zadania nie wymagają zbyt wiele czasu, mają skłonić do krótkiej refleksji związanej z tematem spotkania.

Spotkania odbywają się w sali Jana Pawła II w Domu Parafialnym w ciągu roku szkolnego w soboty od godziny 10:00 i trwają około 1,5 h. W ramach formacji odbywają się również wspólne wyprawy. Spotkania są prowadzone przez zespół animatorów przy wsparciu duszpasterzy, którzy dbają o wartościowe spędzanie czasu przez uczestników i zacieśnienie relacji z Panem Bogiem poprzez ciekawe formy aktywizacji. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Łukasz Grzelak, a funkcję koordynatora pełni Barbara Nieżorawska – Wolna.

Bractwo Świętego Józefa

Każdy z członków Bractwa Świętego Józefa dzięki byciu częścią tej wspólnoty może liczyć na umocnienie wiary, rozwój życia duchowego, pogłębienie wiedzy religijnej, pomoc współbraci w różnego typu sprawach, ich wsparcie duchowe oraz modlitwę, wzajemny szacunek i zrozumienie. Członkowie Bractwa tworzą wielopłaszczyznową więź, nad którą czuwają Pan Bóg oraz św. Józef. Bracia co roku uczestniczą w Dniach Skupienia dla Bractw Świętego Józefa. Jest to okazja do spotkania mężczyzn z innych parafii, wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń i umocnienia w wierze. Mężczyźni należący do Bractwa Świętego Józefa angażują się w nabożeństwa okresowe, organizację wydarzeń parafialnych oraz służą w miarę swoich możliwości pomocą w pracach gospodarczych: zajmują się budową i demontażem żłobka oraz Grobu Pańskiego, pomagają przy organizacji Drogi Krzyżowej ulicami osiedla, procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czy festynu parafialnego.

Spotkania Bractwa Świętego Józefa odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 20:00 w Domu Parafialnym. Rozpoczynają się krótką katechezą, która ma za zadanie nakreślić temat przewodni. Potem uczestnicy dyskutują ze sobą, przedstawiają swoje doświadczenia i przemyślenia związane z tematem spotkania. Osobną część stanowi omówienie spraw organizacyjnych, na które składa się również podejmowanie różnego typu inicjatyw. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 13:00 Bracia uczestniczą wspólnie w Eucharystii. Mężczyźni pragnący dołączyć do Bractwa bardzo szybko przekonają się, że bycie jego członkiem umacnia wiarę, dodaje sił do działania, pomaga przezwyciężać trudności i przybliża do Pana Boga. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Proboszcz, a funkcję superiora pełni Robert Chaustowicz.

Klub Ojcowski

Ojcowskie Kluby są częścią inicjatywy Tato.Net, która pomaga mężczyznom rozwijać wizję odpowiedzialnego ojcostwa oraz budować indywidualny plan bycia aktywnym i spełnionym tatą. Ojcowskie kluby są przestrzenią do spotkań ojców, dla których ojcostwo i rodzina są priorytetem. Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy na temat ojcostwa oraz wzajemne dzielenie się swoimi doświadczeniami – zarówno sukcesami jak i porażkami. Inne cele to wspieranie się i inspirowanie innych do bycia lepszymi ojcami.

Przy parafii spotykają się dwie grupy ojców – pierwsza w drugie wtorki miesiąca, druga w trzecie czwartki miesiąca. Spotkania odbywają się w ciągu roku szkolnego w sali Jana Pawła II Domu Parafialnego o godzinie 20:00 i trwają około 2 h. Pierwszą część spotkania stanowi integracja ojców przy kawie oraz dzielenie się sukcesami i problemami w relacjach z dziećmi. Druga część – merytoryczna – obejmuje wprowadzenie do tematu/nagranie, po którym następuje dyskusja w małych grupach. Potem ma miejsce ustalenie Tato-Planu na kolejny miesiąc. Trzecią część stanowią sprawy organizacyjne – omówienie planów i pomysłów. Spotkanie kończy wspólna modlitwa Ojca Rodziny. Poza comiesięcznymi spotkaniami odbywają się działania integracyjne z dziećmi i żonami np. spływy kajakowe, warsztaty majsterkowania, wędkowanie. Ojcowie zainteresowani uczestnictwem proszone są o kontakt z Liderem ojcowskich klubów Tato OK w Toruniu: Henryk Oboński, henryk.obonski@neuca.pl, 601-557-991. Opiekunem duchowym Klubów jest ks. Proboszcz.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram