Strona główna » Projekty » Projekt “Wspólnie możemy więcej”

Projekt “Wspólnie możemy więcej”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu realizuje projekt “Wspólnie możemy więcej”

Cel projektu:

Zwiększenie do 31.10.2020 r. dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Spotkania z psychologiem.
  2. Warsztaty kulinarne.
  3. Spotkania z dietetykiem.
  4. Warsztaty rękodzielnicze/decoupage/florystyczne.
  5. Warsztaty dziennikarskie.
  6. Zajęcia rekreacyjne aqua aerobik.
  7. Imprezy integracyjne.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Okres realizacji projektu: styczeń – październik 2019 r.

Planowane efekty:

  • 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 9 osób
  • Efektywność społeczna – 7 osób
  • Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 2 osoby

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 43 822,70 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 41 193,50 zł.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram