Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 01.02.2024

Słowo na Dziś – 01.02.2024

1. czytanie (1 Krl 2, 1-4. 10-12)

Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: “Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela”. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Ewangelia (Mk 6, 7-13)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. “Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają dwie różne historie, ale obie niosą ważne przesłania dotyczące odpowiedzialności, wiary i służby.

W pierwszym czytaniu, Dawid, zbliżający się do końca swojego życia, przekazuje mądrość i rady swojemu synowi Salomonowi. Dawid zachęca Salomona do bycia silnym i postępowania zgodnie z prawami Bożymi, zapisanymi w Prawie Mojżesza. Podkreśla, że przestrzeganie tych praw zapewni Salomonowi sukces i błogosławieństwo Boże. Ta historia uczy nas o znaczeniu przekazywania mądrości i wartości moralnych kolejnym pokoleniom oraz o konieczności przestrzegania Bożych zasad w naszym życiu.

Drugie czytanie dotyczy misji, którą Jezus zlecił Dwunastu Apostołom. Jezus wysyła ich, aby głosili nawrócenie, wyrzucali złe duchy i uzdrawiali chorych, z prostymi wskazówkami dotyczącymi ich podróży. Ta historia przypomina nam o sile prostoty, zaufania i służby innym. Uczy nas również, że nasze posłannictwo może być skuteczne nawet bez materialnych bogactw, jeśli działamy z wiarą i w służbie innym.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie mówi nam o wadze przekazywania mądrości i przestrzegania Bożych praw, podczas gdy drugie czytanie podkreśla znaczenie prostoty, wiary i służby w naszym życiu duchowym.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Przestrzegaj Bożych zasad i służ innym z prostotą i wiarą.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram