1. czytanie (Jud 17, 20b-25)

Bóg może ustrzec od upadku

Czytanie z Listu Świętego Judy Apostoła

Umiłowani: Przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość – dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia; dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

Ewangelia (Łk 1, 39-56)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»

Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».

Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię»

Streszczenie Słowa

Czytania dzisiejsze koncentrują się na tematyce wiary, ochrony, oraz pytaniu o pochodzenie autorytetu.

Pierwsze czytanie z Listu Świętego Judy Apostoła przypomina nam o konieczności budowania naszej wiary na fundamencie najświętszej wiary i modlitwie w Duchu Świętym. Judy zachęca nas do zachowania w miłości Bożej i oczekiwania na miłosierdzie, które prowadzi do życia wiecznego. Mówi także o ratowaniu tych, którzy mają wątpliwości oraz o potrzebie zachowania czystości, nawet w obliczu zła. Przede wszystkim jednak przypomina, że tylko Bóg jest w stanie ustrzec nas od upadku i przedstawić nas bez skazy przed swoją chwałą.

Ewangelia z kolei przedstawia dialog między Jezusem a przywódcami religijnymi, którzy kwestionują Jego autorytet. Jezus odpowiada pytaniem o pochodzenie chrztu Janowego, wskazując na zależność prawdziwego autorytetu od woli Bożej, a nie ludzkiej. Ta rozmowa ukazuje, jak ważne jest, gdzie szukamy źródła naszych przekonań i działań.

Krótka nauka na dziś

Bóg jest jedynym prawdziwym źródłem autorytetu i ochrony. Powinniśmy polegać na Jego mocy i miłosierdziu, dążąc do życia w czystości i prawdzie. W naszej wierze i działaniach zawsze powinniśmy szukać uzasadnienia w Bożym zamyśle, a nie tylko w ludzkich opiniach czy oczekiwaniach.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram