Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 01.11.2023

Słowo na Dziś – 01.11.2023

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)

Triumf wybranych

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».

I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

2. czytanie (1 J 3, 1-3)

Ujrzymy Boga takim, jakim jest

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14) opisuje wizję apostoła Jana, który widzi anioła, który ma pieczęć Boga żywego i mówi do innych aniołów, by nie wyrządzali szkody ziemi i morzu, dopóki nie opieczętują czoła sług Bożych. Jan widzi 144 000 opieczętowanych z różnych pokoleń Izraela, a także ogromny tłum ludzi z różnych narodów i języków, stojący przed tronem i Barankiem, ubranych w białe szaty i trzymających palmy. Wszyscy aniołowie oddają cześć Bogu, a jeden ze Starców tłumaczy Janowi, że ci przyodziani w białe szaty są tymi, którzy przeszli przez wielki ucisk i wybielili swoje szaty w krwi Baranka.

Drugie czytanie (1 J 3, 1-3) jest z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Jan mówi o miłości, jaką Ojciec obdarzył nas, nazywając nas dziećmi Bożymi. Mówi, że choć jeszcze nie wiemy, jakimi będziemy w przyszłości, to będziemy do Niego podobni, gdy się objawi. Każdy, kto pokłada nadzieję w Bogu, będzie się uświęcał, tak jak On jest święty.

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) przedstawia przemówienie Jezusa na górze, znane jako Kazanie na Górze. Jezus naucza swoich uczniów o błogosławieństwach. Mówi, że błogosławieni są ubodzy w duchu, smutni, cisi, ci, którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, oraz ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Jezus zachęca swoich uczniów do radości w obliczu prześladowań, ponieważ ich nagroda w niebie będzie wielka.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania zachęcają do zaufania Bożemu planowi, dążenia do świętości, miłości bliźniego i cieszenia się duchowymi wartościami, które prowadzą do wiecznej nagrody.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram