Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 05.12.2023

Słowo na Dziś – 05.12.2023

1. czytanie (Iz 11, 1-10)

Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Ewangelia (Łk 10, 21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Streszczenie Słowa

W czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 11, 1-10), opisane jest proroctwo na temat Mesjasza, który wyrośnie z rodu Jessego. Duch Pański spocznie na Nim, nadając Mu mądrość, rozum, radę, męstwo, wiedzę i bojaźń Bożą. Mesjasz będzie sprawiedliwym sędzią, a Jego królestwo przyniesie pokój i harmonię we wszelkim stworzeniu. Prorok przedstawia obraz, w którym zwierzęta, które zwykle były wrogami, żyją ze sobą w pokoju, a kraj zostaje napełniony znajomością Pana.

W Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 10, 21-24), Jezus wyraża radość w Duchu Świętym, dziękując Ojcu, że objawił prostaczkom to, co ukrył przed mądrymi. Jezus podkreśla unikalne połączenie między Ojcem a Synem oraz ich wzajemne objawianie sobie nawzajem. Jednocześnie Jezus zwraca się do uczniów, mówiąc, że są szczęśliwi, ponieważ widzą i słyszą to, co prorocy i królowie pragnęli zobaczyć i usłyszeć, ale nie mieli tej okazji.

Krótka nauka na dziś

Wspólną nauką z obu dzisiejszych czytań jest to, że Mesjasz jest obiecanym Jedynym, który przynosi pokój, sprawiedliwość, mądrość, a Jego przyjście jest radością dla tych, którzy w Niego wierzą. Jezus Chrystus, jako Mesjasz, jest źródłem zbawienia i harmonii w życiu ludzi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram