1. czytanie (2 Tm 2, 8-15)

Wierność Chrystusowi, który dochowuje wiary

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, chyba tylko na zgubę słuchaczy. Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.

Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu, św. Paweł przypomina Tymoteuszowi o wierności wobec Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i dzięki któremu cierpienie nabiera sensu. Paweł podkreśla, że nasza wytrwałość w wierze i cierpliwość w trudnościach prowadzą do życia wiecznego z Chrystusem. Podkreśla też, że mimo naszej niewierności, Chrystus pozostaje wierny, gdyż nie może zaprzeć się samego siebie.

W Ewangelii, Jezus odpowiada na pytanie uczonych w Piśmie, mówiąc, że najważniejsze jest miłowanie Boga wszystkim, co mamy, i miłowanie bliźniego jak siebie samego. Podkreśla, że te dwa przykazania są fundamentem wszystkiego, co robimy jako wierzący.

Krótka nauka na dziś

Pamiętajmy o centralnym miejscu Jezusa w naszym życiu i o sile, jaką daje nam Jego zmartwychwstanie. Postępujmy zgodnie z Jego przykazaniami, miłując Boga i bliźnich, co jest sednem naszej wiary i drogą do Królestwa Bożego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram