Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 06.10.2023

Słowo na Dziś – 06.10.2023

1. czytanie (Ba 1, 15-22)

Wygnańcy wyznają grzechy Izraela

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi judzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał.

Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków, których posłał do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem cudzym bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego.

Ewangelia (Łk 10, 13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział:

«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu słyszymy, jak wygnańcy narodu Izraela wyznają swoje grzechy i przyznają, że niewierność wobec Boga przyniosła im nieszczęścia i przekleństwo. To przypomnienie, że posłuszeństwo Bogu jest kluczowe w naszym życiu, a odstępstwo od Jego drogi prowadzi do trudności.

W Ewangelii Jezus przekazuje ostrzeżenie miastom, które nie przyjęły Jego nauk i cudów. To przypomina nam, że wartość przyjęcia Jezusa i Jego nauk jest ogromna, a odrzucenie ich ma konsekwencje. To również uczy nas, że nasze relacje z Bogiem i Jezusem mają kluczowe znaczenie, ponieważ gardzenie nimi jest równoznaczne z gardzeniem samym Bogiem.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że posłuszeństwo Bogu jest kluczowe. Nasza wierność i gotowość do przyjęcia nauk i drogi Chrystusa mają ogromne znaczenie. Odrzucenie Boga i Jego nauk może prowadzić do trudności i utraty błogosławieństwa. Dlatego wartością najwyższą jest nasza relacja z Bogiem, która przewyższa wszelkie inne wartości i wybory w życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram