Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 06.11.2023

Słowo na Dziś – 06.11.2023

1. czytanie (Rz 11, 29-36)

Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Ewangelia (Łk 14, 12-14)

Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Rzymian podkreśla, że dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne, a Bóg, mimo ludzkiego nieposłuszeństwa okazuje swoje miłosierdzie wszystkim.

W Ewangelii według św. Łukasza Jezus naucza o bezinteresownej miłości bliźniego i zachęca do pomagania ubogim i potrzebującym, nie oczekując od nich niczego w zamian.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają niezmierzoną mądrość i miłość Boga oraz znaczenie bezinteresownej miłości bliźniego. Dary Boże, takie jak łaska i miłosierdzie, są nieodwołalne, i mimo naszego nieposłuszeństwa, Bóg nadal obdarza nas swoją łaską. Jezus uczy nas, że miłość bliźniego powinna być bezinteresowna, nieoczekująca nagrody, a pomaganie ubogim i potrzebującym jest wyrazem tej miłości.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram