Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 07.02.2024

Słowo na Dziś – 07.02.2024

1. czytanie (1 Krl 10, 1-10)

Królowa Saby odwiedza Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Królowa Saby, usłyszawszy o rozgłosie Salomona, przybyła, aby go osobiście wypróbować przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia, którego król by nie znał i którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, ich szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: “Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość! Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że upodobał sobie ciebie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela na wieki, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości”. Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi.

Ewangelia (Mk 7, 14-23)

Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: “I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: “Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają dwa interesujące epizody, które pokazują różne aspekty mądrości i czystości serca.

Pierwsze czytanie opowiada o wizycie królowej Saby u króla Salomona. Królowa Saby, słysząc o mądrości Salomona, postanowiła go odwiedzić, by osobiście przekonać się o jego wiedzy i rozumieniu. Po rozmowie z Salomonem i zobaczeniu jego pałacu, królowa była pod wielkim wrażeniem i uznała, że jego mądrość i dobrobyt przewyższają to, co słyszała. To czytanie podkreśla, jak ważna jest mądrość i jak może ona zaimponować innym. Uczy nas również, że prawdziwa mądrość wykracza poza materialne bogactwo i obejmuje zrozumienie i sprawiedliwość.

Drugie czytanie to fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi o tym, co naprawdę czyni człowieka nieczystym. W przeciwieństwie do faryzejskich zasad dotyczących rytualnej czystości, Jezus podkreśla, że to, co wychodzi z serca człowieka, a nie to, co do niego wchodzi, decyduje o jego moralnej czystości. Zło myśli i złe uczynki, a nie zewnętrzne czynniki, czynią człowieka nieczystym. To czytanie uczy nas o znaczeniu wewnętrznej czystości i moralności.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, oba czytania podkreślają ważność wewnętrznych wartości – mądrości i czystości serca – nad zewnętrznymi praktykami i pozorną wielkością.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Prawdziwa mądrość i czystość serca to klucz do moralnej i duchowej wielkości, a nie zewnętrzne praktyki czy bogactwa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram