Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 08.02.2024

Słowo na Dziś – 08.02.2024

1. czytanie (1 Krl 11, 4-13)

Bałwochwalstwo Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: “Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem”.

Ewangelia (Mk 7, 24-30)

Prośba poganki wysłuchana

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus: “Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. Ona Mu odparła: “Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach”. On jej rzekł: “Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę”. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego ukazują kontrast między konsekwencjami odstępstwa od Boga a mocą wiary w obliczu przeciwności.

Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Pierwszej Królewskiej i opowiada o późniejszym życiu króla Salomona. Pomimo swojej wcześniejszej mądrości i oddania Bogu, Salomon zaczął oddawać cześć cudzym bogom pod wpływem swoich żon obcej narodowości. To odstępstwo od Boga prowadzi do gniewu Pana i zapowiedzi odebrania królestwa z rąk jego potomków. To czytanie podkreśla, jak ważne jest stałe oddanie i posłuszeństwo Bogu, oraz jak łatwo jest zboczyć z właściwej drogi pod wpływem zewnętrznych wpływów.

Drugie czytanie z Ewangelii św. Marka opisuje historię spotkania Jezusa z Syrofenicjanką. Ta poganka prosi Jezusa o uzdrowienie jej opętanej córki. Początkowo Jezus odpowiada metaforycznie, sugerując, że jego posłannictwo jest najpierw skierowane do Żydów. Jednak odpowiedź kobiety, wyrażająca wiarę i pokorę, skłania Jezusa do spełnienia jej prośby. To czytanie ukazuje, jak wielka jest moc wiary, nawet wśród tych, którzy wydają się być poza głównym kręgiem wybranych. Uczy nas o otwartości na Bożą łaskę i o tym, że wiara może przekroczyć granice kulturowe i narodowe.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina nam o konsekwencjach oddalania się od Boga, natomiast drugie czytanie pokazuje, jak wiara i pokora mogą prowadzić do Bożego miłosierdzia i łaski.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Ostań się wiernym Bogu i Jego naukom, a Twoja wiara i pokora mogą przynieść uzdrowienie i Boże błogosławieństwo.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram