Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 08.10.2023

Słowo na Dziś – 08.10.2023

1. czytanie (Iz 5, 1-7)

Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

2. czytanie (Flp 4, 6-9)

Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Streszczenie Słowa

1. Czytanie (Księga proroka Izajasza 5, 1-7): W tym czytaniu czytamy o pieśni dotyczącej winnicy, która symbolizuje naród Izraela. Bóg jest opisany jako ogrodnik, który starannie przygotowuje winnicę, sadząc najlepsze winogrona. Jednak winnica zawiodła, wydając cierpkie jagody zamiast słodkich owoców. Bóg zapowiada, że przekształci winnicę w pustynię ze względu na jej niewierność i brak owoców. To przypomnienie o konsekwencjach nieposłuszeństwa wobec Boga.

2. Czytanie (List Świętego Pawła do Filipian 4, 6-9): W tym czytaniu Święty Paweł zachęca nas, abyśmy nie martwili się zbytnio, ale zawsze z modlitwą i dziękczynieniem przedstawiali nasze prośby Bogu. Obiecuje, że pokój Boży będzie strzegł naszych serc i myśli, jeśli tylko ufamy Bogu. Paweł podkreśla również ważność praktykowania cnót i dobrych uczynków oraz zachęca nas do naśladowania Chrystusa.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Mateusza 21, 33-43): W tej przypowieści Jezus opowiada o winnicy, której dzierżawcy odmawiają oddawania właścicielowi plonu i nawet zabijają jego syna. Ta przypowieść ukazuje zbawienie jako dar Boży, który może być odebrany ludziom, którzy nie przynoszą owoców i nie uznają Bożej władzy. Jezus mówi, że Królestwo Boże zostanie dane innemu narodowi, który wyda owoce godne Boga.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań jest jasna: Bóg oczekuje owoców wierności i oddania od nas, tak jak oczekiwał owoców od winnicy. Musimy naśladować Chrystusa, praktykować cnoty i czynić dobro w naszym życiu. Jednocześnie musimy ufać Bogu, modlić się i oddać Mu nasze troski. W przeciwnym razie, jak winnica, możemy utracić Boże błogosławieństwo i obietnicę zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram