Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 09.02.2024

Słowo na Dziś – 09.02.2024

1. czytanie (1 Krl 11, 29-32; 12, 19)

Zapowiedź podziału królestwa Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: “Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela”. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy.

Ewangelia (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: “Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: “Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają dwie historie, które ukazują moc Bożej woli i cudowną działalność Jezusa.

Pierwsze czytanie opowiada o proroku Achiaszu i Jeroboamie. Achiasz, działając z woli Boga, przepowiada, że Jeroboam otrzyma władzę nad dziesięcioma pokoleniami Izraela, podczas gdy potomkowie Dawida zachowają tylko jedno pokolenie. Dzielenie płaszcza na dwanaście części symbolizuje podział królestwa Izraela, co miało miejsce po śmierci Salomona. Ta historia ukazuje, jak decyzje i działania ludzi mogą wpłynąć na losy narodów i jak Boża wola objawia się w historii.

Drugie czytanie z Ewangelii św. Marka opisuje cud, który Jezus dokonał, uzdrawiając głuchoniemego. Jezus nie tylko przywraca mężczyźnie słuch i mowę, ale robi to w sposób pełen współczucia, biorąc go na bok, z dala od tłumu. Ta historia pokazuje moc Jezusa jako uzdrowiciela i Jego empatyczne podejście do cierpiących. Pokazuje również, jak Jego działania przemawiają do ludzi, którzy mimo Jego nakazu zachowania tajemnicy, nie mogli powstrzymać się od dzielenia się wiadomością o cudzie.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina nam o Bożej obecności w historii i o konsekwencjach ludzkich wyborów, a drugie czytanie demonstruje moc Jezusa jako uzdrowiciela i wpływ Jego cudów na wiarę ludzi.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Uznaj Bożą władzę w dziejach ludzkości i przyjmij cudowne działanie Jezusa jako źródło nadziei i wiary.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram