1. czytanie (1 Krl 17, 1-6)

Eliasz zapowiada suszę

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem».

Potem Pan skierował do niego to słowo: «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku.

Ewangelia (Mt 5, 1-12)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Streszczenie Słowa

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej przedstawia proroka Eliasza, który przepowiada suszę jako znak sądu Bożego nad Izraelem za jego odstępstwa. W odpowiedzi na posłuszeństwo Eliasza, Bóg zapewnia go o potrzebnej ochronie i zaopatrzeniu, kierując go do ukrycia się przy potoku Kerit, gdzie kruki dostarczały mu jedzenie. To wydarzenie pokazuje, jak Bóg troszczy się o swoich wiernych sług, nawet w trudnych czasach.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia Sermont na Górze, gdzie Jezus wygłasza słynne Błogosławieństwa. Jezus przekazuje, że prawdziwe błogosławieństwo nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, lecz z wewnętrznej postawy serca wobec Boga. Podkreśla wartości takie jak ubóstwo duchowe, łaknienie sprawiedliwości, miłosierdzie, czystość serca i pokój, które prowadzą do głębokiego szczęścia i ostatecznej nagrody w niebie.

Krótka nauka na dziś

Ufajmy w Boże prowadzenie nawet w trudnościach, pamiętając, że nasze prawdziwe błogosławieństwo i nagroda znajdują się w życiu zgodnym z wartościami Ewangelii, które prowadzą nas do wiecznego królestwa niebieskiego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram