Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 10.10.2023

Słowo na Dziś – 10.10.2023

1. czytanie (Jon 3, 1-10)

Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:

«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, i nie zginiemy?»

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Ewangelia (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Streszczenie Słowa

1. Czytanie (Księga proroka Jonasza 3, 1-10): Jonasz został posłany przez Boga do Niniwy, aby ogłosić jej zbliżającą się zagładę. Mieszkańcy Niniwy, w obliczu tej wiadomości, nawrócili się, włącznie z królem, który ogłosił post i przywdział wory. Bóg ulitował się nad nimi i nie zrealizował swojego gniewu. To czytanie pokazuje, że nawrócenie i pokuta mogą sprowadzić miłosierdzie Boże.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Łukasza 10, 38-42): Jezus odwiedził dom Marty i Marii. Marta była zajęta różnymi obowiązkami i skarżyła się, że jej siostra Maria nie pomaga jej w przygotowaniach. Jezus wskazał, że słuchanie Jego nauk jest ważniejsze niż zatroszczenie się o codzienne sprawy. Maria wybrała “najlepszą cząstkę”, czyli skupiła się na duchowych aspektach życia.

Krótka nauka na dziś

Czytania te uczą nas dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, pokazują, że nawrócenie i skrucha mogą przyciągnąć miłosierdzie Boże. Nawet w obliczu zagrożenia, Niniwa została oszczędzona przez Bożą łaskę. Po drugie, podkreślają znaczenie duchowego życia i słuchania nauki Jezusa. Czasem warto zatrzymać się, słuchać Słowa Bożego i skupić się na relacji z Bogiem, tak jak uczyniła Maria. To ważne, aby nie dać się pochłonąć codziennymi sprawami i zadbać o naszą relację z Bogiem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram