1. czytanie (Dz 11, 21b-26; 13, 1-3)

Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana.

Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich.

Ewangelia (Mt 10, 7-13)

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

Streszczenie Słowa

Czytania z Dziejów Apostolskich i Ewangelii według Świętego Mateusza podkreślają wagę misji, działania w duchu wiary i oddania, oraz zasadę bezinteresownego dzielenia się Dobrą Nowiną.

W pierwszym czytaniu widzimy postać Barnaby, który jest wysłany przez Kościół w Jerozolimie do Antiochii, gdzie jego działalność przynosi obfite owoce. Barnaba jest opisany jako człowiek dobry i pełen Ducha Świętego, który zachęca nowo nawróconych, aby wytrwali przy Panu. Razem ze Szawłem, znanym później jako św. Paweł, nauczał przez rok, co zaowocowało tym, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Duch Święty prowadzi dalej ich misję, wyznaczając ich do konkretnego dzieła, które ma wymiar zarówno lokalny, jak i globalny.

Ewangelia prezentuje słowa Jezusa skierowane do Jego apostołów, gdy wysyła ich, aby głosili królestwo niebieskie. Jezus nakazuje im leczyć, wskrzeszać, oczyszczać i wypędzać złe duchy, podkreślając, że wszystko, co otrzymali, otrzymali za darmo, więc za darmo też powinni to dawać innym. Instrukcje dotyczące tego, jak mają się przygotować do misji, są prostotą i polegają na zaufaniu, że Bóg zapewni im wszystko, czego potrzebują.

Krótka nauka na dziś

Jesteśmy wezwani do bycia wiernymi świadkami Chrystusa, pełnymi wiary i Ducha Świętego, dzielącymi się tym, co otrzymaliśmy za darmo, i ufającymi, że Bóg zapewni nam wszystko, czego potrzebujemy na drodze posłannictwa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram