Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 11.10.2023

Słowo na Dziś – 11.10.2023

1. czytanie (Jon 4, 1-11)

Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie».

Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?»

Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł.

A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć».

Na to rzekł Bóg do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu?» On odpowiedział: «Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany». Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?»

Ewangelia (Łk 11, 1-4)

Jezus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Streszczenie Słowa

1. Czytanie (Księga proroka Jonasza 4, 1-11): Po tym, jak Bóg przebaczył mieszkańcom Niniwy za ich nawrócenie, Jonasz oburzył się. Udał się na wschód miasta i tam, w cieniu, obserwował, co się dzieje. Bóg wtedy sprawił, że wyrósł krzew nad Jonaszem, dając mu cień. Jonasz ucieszył się tym krzewem, ale Bóg wysłał robaczka, który zniszczył krzew, i wysłał gorący wiatr. Jonasz ponownie wyraził pragnienie śmierci. Bóg zapytał go, czy słusznie oburza się z powodu krzewu, a Jonasz przyznał się, że słusznie. Bóg wówczas przypomniał mu, że Niniwa to wielkie miasto pełne ludzi i zwierząt, którzy nie rozumieją Bożych dróg, ale Bóg okazuje im litość.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Łukasza 11, 1-4): Uczniowie Jezusa poprosili Go o naukę modlitwy. Jezus nauczył ich modlitwy, znaną jako “Ojcze Nasz”. W tej modlitwie prosi się Boga o święcenie Jego imienia, przyjście Jego królestwa, dostarczenie codziennego chleba, przebaczenie grzechów oraz ochronę przed pokusami.

Krótka nauka na dziś

Czytania te przypominają nam, że Bóg jest miłosierny i gotów przebaczyć grzesznikom, którzy nawracają się. Nawrócenie Niniwitów i ich ocalenie pokazują wielkość Bożego miłosierdzia. Jednak czytania także podkreślają, że czasem zbytnia złość lub zawiść mogą zaciemnić naszą ocenę sytuacji. Jonasz oburzył się, kiedy Bóg przebaczył Niniwie i zatracił perspektywę Bożego miłosierdzia. Modlitwa “Ojcze Nasz” przypomina nam o ważności modlitwy, pokory i prośby o Boże prowadzenie w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram