Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 12.02.2024

Słowo na Dziś – 12.02.2024

1. czytanie (Jk 1, 1-11)

To, co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze.

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach.

Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.

Ewangelia (Mk 8, 11-13)

Jezus nie chce dać znaku

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».

A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematach wiary, wytrwałości i poszukiwania Bożego prowadzenia.

Pierwsze czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła podkreśla wartość wytrwałości w obliczu doświadczeń i prób. Jakub zachęca wiernych do radości, nawet kiedy spotykają się z trudnościami, ponieważ te wyzwania rodzą wytrwałość, która prowadzi do duchowego doskonałego rozwoju. Następnie mówi o mądrości, która pochodzi od Boga, i zachęca do prośby o nią z wiarą, bez wątpliwości. Przesłanie to przypomina o znaczeniu zaufania Bogu i o tym, że duchowe dojrzewanie często następuje przez trudne okoliczności.

Ewangelia według Świętego Marka relacjonuje spotkanie Jezusa z faryzeuszami, którzy żądają od Niego znaku. Jezus odmawia spełnienia ich żądania, westchnąwszy z frustracji z powodu ich braku wiary. To czytanie ukazuje, jak ważna jest prawdziwa wiara i zaufanie, w przeciwieństwie do szukania dowodów i cudów. Jezus podkreśla, że prawdziwa wiara nie zależy od zewnętrznych dowodów, ale od głębokiego zaufania i zrozumienia Bożych działań.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie uczy nas o wartości wytrwałości i prośby o mądrość w obliczu wyzwań, a Ewangelia przypomina o potrzebie głębokiej wiary, która nie szuka znaków, lecz polega na zaufaniu do Boga.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Znajdź radość i mądrość w wytrwałości przez trudności i utrzymuj głęboką wiarę, która nie zależy od zewnętrznych znaków, ale od zaufania do Boga.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram