Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 12.10.2023

Słowo na Dziś – 12.10.2023

1. czytanie (Ml 3, 13-20a)

Bóg wymierzy sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

«Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie – mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów? Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni».

Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię. «Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Ewangelia (Łk 11, 5-13)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Streszczenie Słowa

1. Czytanie (Księga proroka Malachiasza 3, 13-20a): Bóg przekazuje przez proroka Malachiasza swoje ostrzeżenie wobec ludzi, którzy narzekają na służenie Bogu i zachowują się jakby to było daremne. Ludzie ci zastanawiają się, co zyskali, wykonując Boże polecenia i prowadząc życie w pokucie. Bóg jednak widzi prawdziwych czcicieli i obiecuje, że w dniu swojego działania będzie łaskawy dla tych, którzy się Go boją i czczą Jego imię. Ludzie ci staną się Jego własnością, a ci, którzy czynią nieprawość, zostaną spaleni przez ogień sprawiedliwości. Dla tych, którzy czczą Boże imię, nadejdzie dzień, w którym wzejdzie słońce sprawiedliwości i przyniesie uzdrowienie.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Łukasza 11, 5-13): Jezus uczy swoich uczniów o wytrwałości w modlitwie. Przytacza przykład przyjaciela, który pomaga ze względu na natręctwo, oraz porównanie do tego, jak Ojciec z nieba udziela Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Krótka nauka na dziś

Czytania te przypominają nam o ważności wytrwałości i wiary w naszych modlitwach. Malachiasz przestrzega nas przed traktowaniem służby Bogu jako daremnej, gdyż Bóg zawsze widzi nasze wysiłki. Mówi nam także, że przyjdzie czas sprawiedliwości i uzdrowienia dla tych, którzy Go szanują. Ewangelia uczy nas, że powinniśmy być wytrwali w naszych prośbach do Boga i nieustannie szukać Jego pomocy. Bóg jest gotów udzielać nam Ducha Świętego, aby prowadzić nas na właściwe ścieżki. Wiara, modlitwa i wytrwałość prowadzą nas do Bożej łaski i miłosierdzia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram