Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 13.10.2023

Słowo na Dziś – 13.10.2023

1. czytanie (Jl 1, 13-15; 2, 1-2)

Wezwanie do pokuty

Czytanie z Księgi proroka Joela

Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; podnieście lament, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej.

Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców kraju do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela».

Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż po lata następnych pokoleń.

Ewangelia (Łk 11, 15-26)

Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Streszczenie Słowa

Czytanie (Księga proroka Joela 1, 13-15; 2, 1-2): Prorok Joel wzywa kapłanów, sługi ołtarza i wszystkich mieszkańców kraju do pokuty i lamentu. Apeluje o zbieranie ludzi do domu Pana, ponieważ zbliża się dzień Pański, dzień ciemności i mroku, który przyniesie niszczycielskie wydarzenia. Prorok opisuje nadchodzący dzień jako czas strachu i obłoku, ale także nadziei na ocalenie dla tych, którzy nawrócą się do Boga.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Łukasza 11, 15-26): W tym fragmencie Ewangelii Jezus wyrzuca złego ducha, a ludzie zaczynają oskarżać Go o działanie w mocy Belzebuba, władcy złych duchów. Jezus odpowiada, że walka między dobrem a złem jest wewnętrzna i pokazuje, że w rzeczywistości jest silniejszy od szatana. Jednak przestrzega także przed pustoszeniem ducha nieczystego, który po opuszczeniu człowieka może wrócić z jeszcze większą siłą, jeśli nie zostanie zastąpiony Duchem Bożym.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania mówią nam o ważności nawrócenia i walki ze złem. Joel wzywa do nawrócenia i przygotowania na nadchodzący dzień Pański, co symbolizuje potrzebę życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami. Ewangelia uczy nas, że walka z siłami zła nie polega tylko na wygnaniu złego ducha, ale także na wypełnieniu naszego życia Duchem Bożym, aby uniknąć ponownego napełnienia się złem. Ważne jest, abyśmy byli czujni i gotowi do nawrócenia oraz wypełnienia naszych serc miłością i światłem Bożym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram