Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 13.12.2023

Słowo na Dziś – 13.12.2023

1. czytanie (Iz 40, 25-31)

Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie.

Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte?» Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś?

Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.

On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Ewangelia (Mt 11, 28-30)

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Streszczenie Słowa

Czytanie z Księgi proroka Izajasza przypomina, że Bóg jest Stwórcą niezmierzonej potęgi i mądrości, który dodaje siłę zmęczonym. Ewangelia według Mateusza przedstawia Jezusa jako źródło ukojenia dla tych, którzy są obciążeni życiowymi trudnościami, zachęcając do przyjęcia Jego łagodnego jarzma, które przynosi ulgę duszom. Oba czytania przekazują, że ufanie Bogu przynosi pokrzepienie i lekkość.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań płynie nauka, że Bóg obiecuje dodawać siłę i pokrzepienie tym, którzy ufają Mu w trudnościach życiowych, a Jezus zachęca do przyjęcia Jego łagodnego jarzma, obiecując ukojenie duszom obciążonym życiowymi ciężarami. Obydwa teksty podkreślają, że ufanie Bogu i przyjęcie Jego pomocy prowadzą do otrzymania niezbędnej siły i pokrzepienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram