Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 14.10.2023

Słowo na Dziś – 14.10.2023

1. czytanie (Jl 4, 12-21)

Sąd ostateczny

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan:

«Niech ockną się i przybędą narody te do Doliny Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka».

Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku! Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić».

I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem płynąć, i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wytryśnie źródło, które nawodni potok Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. «Bo czyż pozwolę, by krew ich pozostała bez pomsty? Nie pozostawię bez pomsty». A Pan zamieszka na Syjonie.

Ewangelia (Łk 11, 27-28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Streszczenie Słowa

Czytanie (Księga proroka Joela 4, 12-21): Prorok Joel opisuje nadchodzący dzień Pański jako czas ostatecznego sądu. Narody zostaną zwołane do Doliny Joszafat, gdzie Bóg będzie sądził narody. Prorok używa obrazów żniwa i tłoczni, by ukazać wielkość gniewu Bożego na narody, które popadły w nieprawość. Jednak naród Izraela, który szuka schronienia u Pana, zostanie ocalony. Bóg obiecuje, że Syjon (Jeruzalem) będzie świętym miejscem, a ziemia Judy będzie zamieszkana na wieki.

Ewangelia (Ewangelia według Świętego Łukasza 11, 27-28): W tej Ewangelii kobieta z tłumu błogosławi Matkę Jezusa, podziwiając Jego rodzinę. Jezus jednak podkreśla, że błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i je przestrzegają.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o ostatecznym sądzie Bożym, który nadejdzie w przyszłości. Prorok Joel wzywa narody do nawrócenia i ostrzega przed gniewem Bożym. Jednak obiecuje także, że ci, którzy szukają schronienia u Pana, zostaną ocaleni. Ewangelia uczy nas, że prawdziwą błogosławieństwem jest słuchanie słowa Bożego i życie zgodnie z nim. Ostateczny sąd będzie zależał od naszego stosunku do Boga i Jego nauk. Nauka ta przypomina nam, że ważne jest, abyśmy nie tylko słuchali Bożego słowa, ale także wcielali je w życie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram