Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 15.10.2023

Słowo na Dziś – 15.10.2023

1. czytanie (Iz 25, 6-10a)

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20)

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Ewangelia (Mt 22, 1-10)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Streszczenie Słowa

1. Czytanie (Iz 25, 6-10a): Prorok Izajasz opisuje wizję uczty mesjańskiej, gdzie Bóg przygotowuje ucztę dla wszystkich narodów. Na tej górze ludzie będą delektować się obfitością, a Bóg zetrze łzy z ich oblicza, zdejmie hańbę i zniszczy śmierć. Będzie to czas radości i zbawienia.

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20): Święty Paweł Apostoł dzieli się swoją wiarą i doświadczeniem z Filipianami. Mówi, że nauczył się radzić sobie zarówno w ubóstwie, jak i w obfitości, ponieważ wszystko może w Chrystusie, który go umacnia. Dziękuje im za wsparcie w trudnych chwilach i podkreśla, że Bóg dostarczy wszelkiej potrzebującej im obfitości.

Ewangelia (Mt 22, 1-10): Jezus mówi o historii króla, który wyprawia ucztę weselną dla swego syna. Pierwsze zaproszenia zostają odrzucone, ale król w końcu zdecyduje się na zaproszenie wszystkich, których spotka. Sala weselna zostaje zapełniona biesiadnikami.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o Bożym zbawieniu i hojności. Ucztujący król i uczta mesjańska symbolizują obfitość i radość, jakie Bóg oferuje swoim wiernym. Święty Paweł uczy nas, że możemy radzić sobie w różnych okolicznościach dzięki sile Chrystusa, a Jezusowa przypowieść pokazuje, że Boże zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, zarówno złych, jak i dobrych. Nauka ta zachęca nas do ufności w Boga, niezależnie od naszej sytuacji, i do dzielenia się Jego miłością i hojnością z innymi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram